Infolinia programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 20:00

Trening Lidera Lean
 

Na szkoleniu nauczysz się m.in.: - Jak planować i monitorować pracę na produkcji - Jak delegować i egzekwować realizację zadań - Jak efektywnie organizować pracę w gniazdach/na liniach produkcyjnych - Jak zarządzać i motywować personel produkcyjny


Cena szkolenia
1900.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia Od 2010-10-14 do 2010-10-15
Czas trwania szkolenia Dni 2 / godzin 16
Miejsce szkolenia Sopot (Hotel Haffner (www.hotelhaffner.pl))
Typ szkolenia Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa 2010-10-08 - Szkolenie zakończone
Kontakt w sprawie szkolenia Dawid Jażdżewski , tel 519196344
Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia
Instytucja szkoleniowa LeanQ Team zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 • Szczegóły  
   
  Minimalna ilość uczestników 4 os.
  Maksymalna ilość uczestników 10 os.
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie tak
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Na szkoleniu nauczysz się m.in.:
  - Jak planować i monitorować pracę na produkcji
  - Jak delegować i egzekwować realizację zadań
  - Jak efektywnie organizować pracę w gniazdach/na liniach produkcyjnych
  - Jak zarządzać i motywować personel produkcyjny
  Program szkolenia
  Jednym z kluczowych zadań Lidera/Kierownika Lean jest efektywne zarządzanie zmianą. Wymaga to umiejętności zarządzania grupą pracowników w celu identyfikacji kluczowych miejsc do doskonalenia i wspólnej pracy nad generowaniem rozwiązań. Każda zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania. Każdy uczestnik grupy projektowej otrzymuje zadania do realizacji, które są następnie monitorowane i sprawdzane przez Lidera Lean. W celu utrzymania wdrożonej zmiany realizowane są audyty, które wyznaczają dalsze działania doskonalące. Kiedy zmiana się sprawdzi i przyniesie założone na etapie planowania efekty staje się standardem wykorzystywanym także w innych obszarach. Każda zmiana wywołuje opór i lęk pracowników przed czymś nowym i nieznanym. Zatem ważnym elementem jest motywacja pracowników, a także cieszenie się i celebrowanie uzyskanych efektów.
  Podczas szkolenia uczestnicy definiują rolę i zadania lidera Lean. Dokonują analizy swojej dotychczasowej pracy pod kątem: organizacji pracy, planowania i monitorowania działań, motywowania pracowników, zarządzania zmianą i doskonaleniem. Definiują kluczowe obszary pracy, które są z ich punktu widzenia najtrudniejsze w realizacji. Na bazie zdefiniowanych problemów projektują narzędzia i propozycje usprawnień. Na szkoleniu sporo czasu jest poświęcone na praktyczne wykorzystanie różnych technik rozwiązywania problemów. Szkolenie jest bogate w różne: case-study, scenki sytuacyjne, ćwiczenia i dyskusje.


  DZIEŃ 1
  ROLA LIDERA
  Zdefiniowanie roli lidera
  Zarządzanie zespołem pracowników
  Planowanie i organizowanie pracy
  Monitorowanie i egzekwowanie pracy
  Motywowanie i komunikacja

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
  Zdefiniowanie celów i zadań lidera zespołu w zakresie zarządzania zespołem.
  Opracowanie zakresu zadań i uprawnień lidera
  Prowadzenie prostych grup projektowych
  Dobór grup projektowych
  Zasady delegowania zadań w projektach

  NARZĘDZIA ANALIZY PROBLEMÓW:
  Poznanie technik i narzędzi analizy problemów tj: 5Why, Diagram Ishikawa, Mind mapa, Analiza marnotrawstwa (8 muda) – praktyczne wskazówki- jakie narzędzia i kiedy warto zastosować. Zastosowanie w/w technik na przykładach różnych ćwiczeniach.
  Zastosowanie i wykorzystanie narzędzi Lean tj: 5S, Standaryzacja pracy, SMED, TPM, Poka-yoke, Kanban do doskonalenia i usprawniania


  DZIEŃ 2
  KONTROLA I MONITORING DZIAŁAŃ:
  Zasady kontroli i monitoringu działań własnych i podległych pracowników.
  Definiowanie oczekiwań względem podległych pracowników.
  Zasady wykorzystania planu do wykonania
  Przygotowanie audytu i kart kontrolnych
  Przeprowadzanie działań audytowych – uczestnicy udają się na wybrany obszar, na którym przeprowadzają audyt stanowiska/linii z zakresu utrzymania standardów pracy. Ich zadaniem jest: przeprowadzenie audytu, zidentyfikowanie niezgodności, przekazanie informacji zwrotnej do pracowników i zaplanowanie działań związanych z usunięciem niezgodności.
  INFORMACJA O WYNIKACH
  Jakie informacje przekazywać i w jaki sposób
  Zastosowanie Visual Management w efektywnym informowaniu o wynikach i rezultatach działań
  Wypracowanie efektywnej ścieżki przepływu informacji pomiędzy liderem, a zespołem
  MOTYWOWANIE
  Wspólne celebrowanie sukcesów


  Na szkoleniu wypracujesz, przećwiczysz:
  1.Narzędzia motywacji pracowników
  2.Narzędzia w formie: karty projektu, karty monitoringu prac zespołu do zarządzania zmianą
  i doskonaleniem

  Możliwe do uzyskania efekty poprzez Trening Lidera/kierownika Lean:

  • Wzrost skuteczności w egzekwowaniu powierzanych zadań
  • Właściwe delegowanie zadań w oparciu o umiejętne wykorzystanie zdolności i umiejętności podległych pracowników
  • Efektywny sposób delegowania zadań – wypracowanie właściwej metody pozwoli Ci zaoszczędzić czas jaki poświęcasz na delegowanie, kontrolę i odbiór efektów
  • Efektywna komunikacja poprzez określenie standardów przepływu i przekazywania istotnych informacji
  • Właściwe określanie celów i oczekiwań w aspekcie powierzanych zadań
  • Skuteczne metody organizacji pracy własnej
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres
  Hotel Haffner (www.hotelhaffner.pl)
  81-715 Sopot, ul. Haffnera 59


  Odśwież mapę

  Zdjęcia z miejsca szkolenia
 • Ceny  
   
  Cena szkolenia
  Cena zawiera:
  2 dni szkolenia
  Materiały merytoryczne
  Przerwy kawowe
  Lunch (2 dni)
  Certyfikat uczestnictwa