Infolinia programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 20:00

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych (w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne


Cena szkolenia
0.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia Od 2006-04-03
Typ szkolenia Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa Szkolenie zakończone
Kontakt w sprawie szkolenia Aneta Nastała , tel 158236920
Instytucja szkoleniowa Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Tarnobrzegu zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 • Szczegóły  
   
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych (w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
  Adresaci szkolenia
  Pracownicy administracyjno-biurowi, w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych.
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  Telefon
  E-mail
  Zlecenie dostępne na stronie http://www.tarbonus.pl/
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
  Program szkolenia
  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
  Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  Opis metodyki szkolenia
  Szkolenie zorganizowane jest w formie seminarium podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
  Podczas szkolenia stosowane będą odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, tablice, folie do wyświetlania informacji.
 • Ceny  
   
  Cena szkolenia
  70 PLN/oso
  Koszt szkolenia obejmuje
  materiały dydaktyczne, biurowe, catering