Infolinia programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 20:00

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu
 

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu


Cena szkolenia
1450.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia Od 2012-10-03 do 2012-10-05
Miejsce szkolenia Kraków (Hotel Wyspiański)
Typ szkolenia Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa 2012-09-24 - Szkolenie zakończone
Kontakt w sprawie szkolenia Roksana Ciesielska , tel 413454732
Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia
Instytucja szkoleniowa Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 • Szczegóły  
   
  Zakwaterowanie tak
  Wyżywienie tak
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu
  Cel szkolenia
  Jednym z nowych instrumentów wspierania decyzji służb zatrudnienia, w jaki sposób najlepiej zapobiegać długookresowemu pozostawaniu bez pracy, jest pormowanie bezrobotnych (profiling, wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długookresowym bezrobociem) Wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długokresowym bezrobociem jest jedynm z podstawowych zadań publicznych służb zatrudnieniowych. Ryzyko podpadnięcia w długotrwałe bezrobocie jest zazwyczaj określane przez pracowników służb zatrudnieniowych na podstawie zdobytego doświadczenia zawodowego, jednakże w niektórych krajachużywa się bardziej formalnych metod identyfikacji (selekcja grupowa, model ekonometryczny). W Polsce nie podejmowano dotychczas prób wykorzystania procedur profilowania bezrobotnych, dlatego szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do profilowania bezrobotnych co w efekcie ma zapobiegać długookresowemu bezrobociu.
  Program szkolenia
  Moduł I: Teoretyczne aspekty długookresowego bezrobocia:
  1. Pojęcie bezrobocia, definicja bezrobocia długookresowego i długotrwałego.
  2. Miary opisujące sytuację na rynku pradcy, konsekwencje bezrobocia długotrwałego.
  3. Wybrane teorie wyjaśniające długotrwałe bezrobocie.
  4. Teoria poszukiwań na rynku pracy, teoria histerezy bezrobocia.
  5. Bezrobocie długookresowe w Polsce, fazy bezrobocia.
  6. Struktura długotrwałego bezrobocia.
  7. Terytorialne zróżnicowanie.

  Moduł II: Podstawy profilowania bezrobotnych.
  1. Wczesna interwencja i identyfikacja na rynku pracy.
  2. Istota profilowania bezrobotnych.
  3. Właściwy moment przeprowadzenia procedury.
  4. Koncepcje wczesnej identyfikacji osób szczególnie zagrozonych długookresowym bezrobociem.
  5. Ocena ryzyka przez pracownika słuzb mundurowych.
  6. Selekcja grupowa.
  7. Model ekonometryczny.
  8. Identyfikacja osób szczególnie zagrozonych długookresowym bezrobociem a Europejska Strategi Zatrudnienia.
  9. Profilowanie bezrobotnych, a zlecania i kontraktowanie usług rynku pracy.
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres
  Hotel Wyspiański
  30-311 Kraków, ul. Westerplatte 15


  Odśwież mapę

  Zdjęcia z miejsca szkolenia