Infolina programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 17:00

Kurs kwalifikacyjno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego
 

metodyka nauczania języka angielskiego, gramatyka pedagogiczna, wiadomości o krajach anglojęzycznych, psychopedagogika.


Cena szkolenia
1800.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia (Możliwość uzgodnienia terminu)
Miejsce szkolenia Warszawa (ZDZ Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
Typ szkolenia Szkolenie zamknięte
Termin zgłoszeń upływa Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia Dyrektor Anna Serafin , tel 226356175
Opcja i tryb szkolenia Stacjonarne / Weekendowe
Instytucja szkoleniowa ZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 
 • Szczegóły  
   
  Maksymalna ilość uczestników 30 os.
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  metodyka nauczania języka angielskiego, gramatyka pedagogiczna, wiadomości o krajach anglojęzycznych, psychopedagogika.
  Adresaci szkolenia
  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wykształcenia wyższego, czynne wykonywanie pracy nauczyciela
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego
  Program szkolenia
  Celem szkolenia jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego.
  Szkolenie trwa 280 godz. – 140 godz. zajęć dydaktycznych i 140 godz. pracy własnej, zajęcia w piątek, sobotę i niedzielę, przez ok. 4 miesiące.
  Warunki uczestnictwa w szkoleniu: posiadanie wykształcenia wyższego, świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego, czynne wykonywanie pracy nauczyciela.
  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje metodykę nauczania języka angielskiego, gramatykę pedagogiczną, wiadomości o krajach anglojęzycznych, psychopedagogikę.
  Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z § 6 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( DzU nr 200, poz. 1537 ).
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres
  ZDZ Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  00-252 Warszawa, ul. Podwale 13


  Odśwież mapę

  Zdjęcia z miejsca szkolenia
 • Ceny  
   
  Cena szkolenia
  Aktualne informacje o terminach i cenach znajdują się na stronie internetowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie www.zdz.edu.pl
  Koszt szkolenia obejmuje
  materiały szkoleniowe