Infolina programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 17:00

Kurs kadry i płace z Płatnikiem Bydgoszcz
 

Program Kurs kadry i płace zawiera szerokie spektrum spraw związanych z prawem pracy, obsługą administracyjną kadr oraz płac. Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatów połączonej z prezentacją multimedialną i wykładem.


Cena szkolenia
1095.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia Od 2015-05-04 do 2015-06-24 (Możliwość uzgodnienia innego terminu) sprawdź inne terminy 
Czas trwania szkolenia Dni 14 / godzin 70
Miejsce szkolenia Bydgoszcz (Kampus WSG w Bydgoszczy)
Typ szkolenia Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa 2015-05-04 - Nabór zamknięty
Kontakt w sprawie szkolenia Małgorzata Grajewska , tel 603522042 , biuro@dp-pp.pl
Opcja i tryb szkolenia Stacjonarne / Po godzinach
Instytucja szkoleniowa Personnel Project Małgorzata Grajewska zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 • Szczegóły  
   
  Minimalna ilość uczestników 6 os.
  Maksymalna ilość uczestników 15 os.
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Program Kurs kadry i płace zawiera szerokie spektrum spraw związanych z prawem pracy, obsługą administracyjną kadr oraz płac.
  Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatów połączonej z prezentacją multimedialną i wykładem.
  Opis terminu szkolenia
  Kurs odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 16:00 (16:30) – 20:00 (20:30) po uzgodnieniu godziny z Uczestnikami Kursu.
  Szczegółowy harmonogram na stronie: http://dp-pp.pl/course/info.php?id=5812
  Adresaci szkolenia
  Kurs skierowany jest do kierowników i pracowników działów kadr i płac, księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką poszczególnych modułów.
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny Portalu Szkoleniowym Personnel Project: www.dp-pp.pl (strona główna - kategorie - szkolenia stacjonarne - kurs kadry i płace)
  oraz
  formularz zgłoszeniowy Inwestycji w kadry
  Cel szkolenia
  Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu:
  1. prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, informacje do umowy, akta osobowe)
  2. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
  3. prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
  4. prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach i rozkładach
  5. naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdolności do pracy
  6. naliczania zasiłków chorobowych
  7. tworzenia listy płac oraz ewidencji dochodów do celów podatkowych
  8. dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków
  Program szkolenia
  I. Nawiązanie stosunku pracy
  1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
  2. Umowy cywilnoprawne (różnica między umową zlecenie a dzieło).
  3. Umowy o pracę.
  4. Informacja do umowy o pracę.
  5. Oświadczenia pracownika.

  II. Nieobecności
  1. Urlopy wypoczynkowe.
  2. Urlopy bezpłatne.
  3. Urlopy szkoleniowe.
  4. Niezdolność do pracy.
  5. Urlopy okolicznościowe.
  6. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.

  III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  1. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie.
  2. Urlopy wychowawcze.
  3. Składki finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem.
  4. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy.

  IV. Czas pracy
  1. Normy czasu pracy.
  2. Systemy czasu pracy.
  3. Godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe i nocne.
  4. Okresy rozliczeniowe, w tym wydłużony do 12 miesięcy.
  5. Ruchomy czas pracy
  6. Formy rekompensaty za pracę w godzinach nadlicbzowych, niedzielę, święta oraz dni wolne.
  7. Czas pracy w podróży służbowej.
  8. Ćwiczenia w rozliczaniu czasu pracy, tworzeniu harmonogramów oraz ewidencji czasu pracy.

  V. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia
  1. Grupy chronione.
  2. Zmiana warunków pracy i płacy.
  3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
  4. Zwolnienia indywidualne i grupowe zwolnienia.
  5. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.

  VI. Program Płatnik 9.01.001B
  1. Tworzenie bazy płatnika i ubezpieczonych.
  2. Aktualizacja komponentów programu.
  3. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia.
  4. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia.
  5. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia.
  6. Wysyłka dokumentów do ZUS.

  I. Wynagrodzenie cz. 1
  1. Wynagrodzenie minimalne.
  2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
  3. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
  4. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
  5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
  6. Wynagrodzenie za przestój.
  7. Odprawy i odszkodowania.

  II. Wynagrodzenia cz. 2
  1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
  2. Odliczenia.
  3. Narzuty.

  III. Wynagrodzenie cz. 3
  1. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  2. Przekroczenie progu podatkowego.
  3. Zwrot nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  4. Ograniczenie składki zdrowotnej.

  IV. Wynagrodzenia cz. 4
  1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
  2. Podróże służbowe oraz jazdy lokalne.
  3. Samochód służbowy do celów prywatnych.

  V. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 1
  1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zasiłków.
  2. Nabywanie prawa do świadczeń.
  3. Rodzaje zasiłków i wysokość świadczeń.

  VI. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 2
  1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.
  2. Ustalenie wysokości świadczeń.

  VII. Potrącenia z wynagrodzenia
  1. Odliczanie kwot wcześniej wypłaconych.
  2. Odliczanie za błędnie wykonaną pracę.
  3. Potrącenia z wynagrodzenia.
  4. Potrącenia z zasiłków.
  5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

  VIII. Program Płatnik 9.01.001B
  1. Tworzenie miesięcznych raportów rozliczeniowy.
  2. Dwustronna wymiana danych z ZUS.
  3. Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
  4. Tworzenie IMIR.
  5. Tworzenie ZUS IWA.
  Opis metodyki szkolenia
  Kurs prowadzony jest w formie warsztatów w oparciu o prezentację multimedialną z wykładem i dyskusją panelową.
  Uczestniczy otrzymują również fakultatywny dostęp do pre i post testów zamieszczonych na platformie e-learning.
  Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
  Uczestnik szkolenia będzie posiadał kwalifikacje do prowadzenia administracji kadr i płac.
  Zakres usług wchodzących w szkolenie
  Każdemu Uczestnikowi zapewniamy:
  1. Materiały szkoleniowe
  2. Zadania i ćwiczenia do części warsztatowej
  3. Dostęp do pre i post testów umieszczonych na Platformie szkoleniowej Personnel Project
  4. Dostęp do druków kadrowo-płacowych zamieszczonych na Platformie szkoleniowej
  5. Serwis kawowy
  6. Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Trener  
   
  Małgorzata Grajewska
  Specjalizacja
  prawo pracy, kadry i płace
  Telefon
  603522042
  Doświadczenie
  Praktyk przez wiele lat prowadzący działy personalne firm o różnym profilu działalności. Od 7 lat funkcjonuje jako trener na rynku zewnętrznym. Współuczestniczyła w realizacji projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo-płacowej. Przeprowadziła ponad 2.400 godzin szkoleniowych. Świadczy usługi z zakresu doradztwa kadrowo-płacowego dla firm oraz przeprowadza autyty z tego zakresu. Od 2015 r. wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce.
  Informacje dodatkowe
  Absolwentka UMK w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Pracy oraz Szkoły Trenerów Metrum.
  Agnieszka Łapińska
  Specjalizacja
  kadry i płace
  Doświadczenie
  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 10 lat doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Współtworzy oraz prowadzi warsztaty i szkolenia kadrowo - płacowe oraz z zakresu miękkiego HR. W okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 800 godzin szkoleniowych. Koordynator i trener projektu współfinansowanego ze środków UE ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”.
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres
  Kampus WSG w Bydgoszczy
  85-229 Bydgoszcz, ul. Naruszewicza 11


  Odśwież mapę

  Zdjęcia z miejsca szkolenia
 • Ceny  
   
  Cena szkolenia
  cena kursu brutto: 1095 zł (890,24 netto + 23% VAT) - wystawiamy faktury VAT
  Koszt szkolenia obejmuje
  1. Udział w warsztatach
  2. Autorskie materiały szkoleniowe
  3. Zestawy ćwiczeń
  4. Dostęp do druków oraz pre i post testów zamieszczonych na Portalu szkoleniowym Personnel Project
  5. Serwis kawowy
  6. Certyfikat uczestnictwa