Infolina programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 17:00

Księgowość dla zaawansowanych
 

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych i umożliwa pogłębienie i uporządkowanie wiedzy prowadzące do uzyskania certyfikatu zawodowego. Szczegółowy opis szkolenia na stronie polbi.pl w zakładce Projekty UE - Księgowość dla zaawansowanych


Cena szkolenia
Bezpłatne
Termin szkolenia Od 2014-04-07 do 2014-06-25 sprawdź inne terminy 
Czas trwania szkolenia Dni 30 / godzin 120
Miejsce szkolenia Warszawa (Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 (budynek dawnego Universalu))
Typ szkolenia Szkolenie otwarte
Dofinansowanie Przez EFS
Tytuł projektu Księgowość dla zaawansowanych
Termin zgłoszeń upływa 2014-02-28 - Nabór zamknięty
Kontakt w sprawie szkolenia Beata Baran , tel 224337355
Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Weekendowe
Instytucja szkoleniowa CKS PKB Polbi Sp.z o.o. zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 • Szczegóły  
   
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych i umożliwa pogłębienie i uporządkowanie wiedzy prowadzące do uzyskania certyfikatu zawodowego. Szczegółowy opis szkolenia na stronie polbi.pl w zakładce Projekty UE - Księgowość dla zaawansowanych
  Opis terminu szkolenia
  Zajęcia w poniedziałki, środy i piątki 17.00-20.30.
  Adresaci szkolenia
  Projekt skierowany jest do właścicieli lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące lub pracujące wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej POLBI w zakładce Projekty UE i przesłać faksem 224337356 lub mailem: ksiegowy@polbi.pl
  Cel szkolenia
  Szkolenie zakończone jest egzaminem prowadzącym do otrzymania certyfikatu zawodowego (kod zawodu: 121101 – główny księgowy).
  Program szkolenia
  1. Obowiązki i prawa głównego księgowego, dyrektora finansowego i członka zarządu w jednostce
  2. Moduł psychologiczno-społeczny w aspekcie pełnienia obowiązków głównego księgowego
  3. Konstrukcja stanowiska pracy, w tym rola i zadania kontroli wewnętrznej
  4. Kwestie formalne związane z obowiązkiem sprawozdawczym jednostek
  5. Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym
  6. Szczególny aspekt ewidencji samochodów osobowych
  7. Leasing w ewidencji bilansowo-podatkowej
  8. Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej i podatkowej
  9. Ewidencja nieruchomości inwestycyjnych
  10. Szczególny aspekt ewidencyjny – centra handlowe
  11. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów
  12. Ewidencja wybranych aktywów finansowych
  13. Niektóre aspekty ewidencji wybranych rozrachunków
  14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody oraz rezerwy
  15. Ewidencja kapitałów (funduszy) jednostki
  16. Ewidencja ZFŚS
  17. Szczególne aspekty ewidencji kosztów jednostki
  18. Sprawozdawczość finansowa
  19. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i VAT
  20. Moduł komputerowy – zastosowanie MS Excel w księgowości
  Opis metodyki szkolenia
  Grupy szkoleniowe będą liczyły po 15 osób. Szkolenie odbywa się w centrum Warszawy i obejmuje 120 godzin dni szkoleniowych.
  Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
  Szkolenie zakończone jest egzaminem prowadzącym do otrzymania certyfikatu zawodowego (kod zawodu: 121101 – główny księgowy).
  Zakres usług wchodzących w szkolenie
  Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptów i programy komuterowe. Udostępniana jest kawa, herbata i ciastka.
  Warunki ukończenia szkolenia
  Obecność na 80 % zajęć.
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres
  Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 (budynek dawnego Universalu)
  00-024 Warszawa, al. Jerozolimskie 44/1024


  Odśwież mapę