Infolinia programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 20:00

Podyplomowe Studia Wycena nieruchomości - Warszawa
 

Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości http://www.top.com.pl/studia-podyplomowe/41-podyplomowe-studia-wyceny-nieruchomosci http://www.top.com.pl


Cena studiów podyplomowych
3500.00 zł brutto za 1 osobę
Termin studiów Od 2015-06-13 do 2016-05-14
Czas trwania studiów miesięcy 12   
Miejsce studiów Warszawa
Termin zgłoszeń upływa 2015-06-03 - Nabór zamknięty
Kontakt w sprawie studiów Magdalena Praskowicz , tel 228257578
Tryb studiów podyplomowych Zaoczne
Instytucja szkoleniowa Towarzystwo Oświatowe Profil zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 • Szczegóły  
   
  Skrócony opis studiów podyplomowych
  Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości

  http://www.top.com.pl/studia-podyplomowe/41-podyplomowe-studia-wyceny-nieruchomosci
  http://www.top.com.pl
  Adresaci studiów podyplomowych
  Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  Formularz zgłoszeniowy ze strony:

  http://www.top.com.pl/studia-podyplomowe/41-podyplomowe-studia-wyceny-nieruchomosci
  Program studiów podyplomowych
  PROGRAM

  Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości są organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym minimum programowym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Dz. U. z 2014 poz. 826).

  I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
  Część ogólna prawa cywilnego
  Podstawy prawa rzeczowego.
  Podstawy prawa zobowiązań
  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Źródła informacji o nieruchomościach
  Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  Gospodarka rolna, leśna i wodna
  Ochrona danych osobowych
  Zamówienia publiczne

  II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)
  Podstawy ekonomii
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Elementy finansów i bankowości
  Podstawy matematyki finansowej
  Podstawy statystyki i ekonometrii
  Elementy rachunkowości

  III. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
  Podstawy budownictwa
  Przegląd technologii w budownictwie
  Proces inwestycyjny w budownictwie
  Eksploatacja nieruchomości
  Podstawy kosztorysowania

  IV. Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)
  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
  Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  Wycena masowa
  Dokumentacja procesu wyceny
  Doradztwo na rynku nieruchomości

  V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

  Ogółem: 286 godz.
  Opis metodyki studiów podyplomowych
  Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  Stosunki cywilno-prawne
  Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami
  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  Zamówienia publiczne
  Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  Podstawy ekonomii
  Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  Rynek nieruchomości
  Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna
  Elementy finansów i bankowości
  Elementy rachunkowości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Podstawy budownictwa
  Podstawy kosztorysowania
  Gospodarka przestrzenna
  Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
  Podstawy matematyki finansowej
  Podstawy statystyki i ekonometrii
  Metody masowej wyceny
  Rzeczoznawstwo jako zawód - podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  Żródła informacji o nieruchomościach
  Wycena nieruchomości zurbanizowanych-przykłady
  Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych-przykłady
  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami
  Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych
  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  Wycena maszyn i urządzeń
  Wycena nieruchomości w wybranych krajach
  Zasady sporządzania operatu szacunkowego
  Wycena podmiotów gospodarczych
  Doradztwo na rynku nieruchomości
  Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich UE
  Sztuka argumentacji
  Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami
  Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych
  Zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości oraz przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres

  00-024 Warszawa, al. Jerozolimskie 44/1104


  Odśwież mapę

  Zdjęcia z miejsca szkolenia
 • Ceny  
   
  Cena szkolenia
  Opłata jednorazowa: 3500 PLN +250 PLN Egzamin
  Opłata ratalna: 4 X 925 PLN +250 PLN Egzamin